Εκπαίδευση Ελλάδα VLIP.LV

00:06:00
Small Talk - Μυστήρια
00:06:09
The Fastest Human Calculator
00:10:03
I Found My Clone in College!